1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت ب ام و
  4. قیمت سری 7
  5. قیمت 730 ال آی (2015-2020)

قیمت ب ام و 730li 2015-2019

آخرین بروز رسانی :13 اردیبهشت 1399
  • قیمت کارخانه :---
  • قیمت بازار :---
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

0 3,299,000,000

قیمت بازار (تومان)

2,300,000,000 2,900,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

3,299,000,000 3,299,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 3,000,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

3,299,000,000 3,299,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

3,299,000,000 3,299,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 3,299,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 2,999,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 2,999,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 2,999,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 0
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 2,999,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 2,860,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 2,999,000,000

قیمت بازار (تومان)

2,860,000,000 2,960,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

2,999,000,000 2,999,000,000

قیمت بازار (تومان)

2,960,000,000 3,260,000,000