1. خانه
  2. قیمت خودرو ها
  3. قیمت سایپا
  4. قیمت 131

کلاس بدنه

قیمت خودرو های سایپا 131

قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1399
قیمت سایپا 131 ای ایکس 1390-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ساعت پیش
قیمت سایپا 131 اس ای 1390-1399
قیمت سایپا 131 اس ای 1390-1399
قیمت نمایندگی (تومان) ---
قیمت بازار (تومان) 97,000,000
2 ساعت پیش
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1399
قیمت سایپا 131 اس ایکس 1390-1399
قیمت نمایندگی (تومان) توقف تولید
قیمت بازار (تومان) ---
10 ساعت پیش