1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت لکسوس
  4. قیمت ان ایکس
  5. قیمت ان ایکس 300 هیبرید (ای زد 10/2015-Present)

قیمت لکسوس ان ایکس 300 هیبرید 2015-2019

آخرین بروز رسانی :21 بهمن 1398
  • قیمت کارخانه :توقف فروش
  • قیمت بازار :1,920,000,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,200,000,000 1,300,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 1,620,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 0
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 1,500,000,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,390,000,000 1,500,000,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,250,000,000 1,390,000,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,220,000,000 1,250,000,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,200,000,000 1,220,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,200,000,000 1,700,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,620,000,000 1,720,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

1,720,000,000 1,920,000,000