1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت تویوتا
  4. قیمت راوفور
  5. قیمت 2500 (ایکس ای 40/2012-2018)

قیمت تویوتا راوفور 2500 2012-2018

آخرین بروز رسانی :25 شهریور 1398
  • قیمت کارخانه :توقف فروش
  • قیمت بازار :930,000,000 (تومان)
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

373,500,000 373,500,000

قیمت بازار (تومان)

640,000,000 650,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

373,500,000 373,500,000

قیمت بازار (تومان)

635,000,000 660,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

373,500,000 373,500,000

قیمت بازار (تومان)

635,000,000 685,000,000
اسفند

قیمت کارخانه (تومان)

373,500,000 373,500,000

قیمت بازار (تومان)

685,000,000 830,000,000