1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. متن بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

متن بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

25 مهر 1394
  • 0

گمرک ایران، بخشنامه تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروهای ساخت داخل با مصرف کمتر از 6 لیتر در 100 کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری را ابلاغ کرد.

در بخشنامه گمرک آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۸۳۶/۱۲۷۲۹۴/۷۰۲/۲۱۰۳۸/۷۳/۱۴۰- ۸/ ۶ / ۸۸ موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۱۲۲/ت/۴۲۲۸۱ ک مورخ ۱/ ۲ / ۸۸ هیات وزیران مبنی بر تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودروها ساخت داخل با مصرف کمتر از شش لیتر در یکصد (۱۰۰) کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج در مصوبه، به پیوست تصویر نامه شماره ۸۰۴۳۲ مورخ ۲۲/ ۱۰ / ۹۳ سازمان ملی استاندارد و نامه شماره ۲۲۶۱۶ مورخ ۲۷ / ۲ / ۹۴ ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ریاست جمهوری در خصوص میزان مصرف سوخت و میزان تخفیف سود بازرگانی کالاهای موصوف ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس جدول تنظیمی خودروهای مشمول ذیل با رعایت بخشنامه های پیروی این مرکز و با رعایت کامل مقررات صرفاً جهت کسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمایند، بدیهی است تصویب نامه مربوطه به خودروهای کم مصرف مورد اشاره کماکان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه های خودروهای کم مصرف نیز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط این مرکز قابل اعمال خواهد بود.»

 متن بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

 متن بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

 متن بخشنامه جدید گمرک درباره واردات خودرو

منبع خط برتر


نظرات