1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. اعلام لیست جدید شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ایکاپ - شهریور 96

اعلام لیست جدید شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ایکاپ - شهریور 96

5 شهریور 1396
  • 0

استفاده و به کارگیری نمایندگان منتخب شبکه فروش و خدمات پس از فروش گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان نمایندگان مجاز ارایه خدمات به محصولات ایکاپ در فاز اول با ارزیابی و انتخاب تعداد معدود نمایندگی در تهران و چند شهر بزرگ و یک نمایندگی در مرکز هر استان آغاز شده و در مراحل بعد با استانداردسازی و ارتقا و ارزیابی مجدد و انعقاد قرارداد همکاری، نهایی خواهد شد.

 اعلام لیست جدید شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ایکاپ - شهریور 96

همکاری نمایندگی در سطوح 1 ،2 و 3 به شرح زیر تعریف شده است:

نمایندگی سطح 1 :

· ثبت نام خودرو
· تحویل خودرو
· انجام کلیه خدمات گارانتی و وارانتی
· انجام خدمات سرویس سریع

نمایندگی سطح 2 :

· ثبت نام خودرو
· تحویل خودرو
· انجام خدمات سرویس سریع

همچنین با افزایش تولید، توسعه‌ی متناسب شبکه با افزایش تعداد نمایندگی‌ها و از طریق ارزیابی قابلیت‌ها و تحلیل نتایج حاصله خواهد بود و نمایندگی‌های دارای شرایط همکاری به شبکه موجود ملحق خواهند شد و لیست موجود به روزرسانی خواهند شد.

جدول شماره 1:

 اعلام لیست جدید شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ایکاپ - شهریور 96

جدول شماره 2:

 اعلام لیست جدید شبکه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت ایکاپ - شهریور 96نظرات