1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. مشخص شدن تکلیف خودروهای در گمرک مانده

مشخص شدن تکلیف خودروهای در گمرک مانده

16 دی 1396
  • 0

بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک ترخیص کلیه خودروهای ثبت سفارش شده منوط به پرداخت حقوق ورودی بر اساس ماخذهای مصوب ابلاغی جدید خواهد بود.

 مشخص شدن تکلیف خودروهای در گمرک مانده

بر این اساس ترخیص خودروهای دارای قبض انبار تا تاریخ 21 شهریور ماه سال جاری علاوه بر پرداخت بر مبنای مصوبه ابلاغی منوط به ارائه تعهد رسمی مبنی بر منظور نمودن مبلغ پرداختی به عنوان مابه التفاوت خواهد بود.

دو هفته قبل دستور العمل جدید واردات خودرو از سوی هیئت دولت ابلاغ شده و بر این اساس سایت ثبت سفارش واردات خودرو بعد از چندین ماه توقف مجدد باز شد.

در حال حاضر ارقام مختلفی برای خودروهای متوقف در گمرک اعلام شده اما بر اساس نامه رئیس کل گمرک به نظر میرسد تعداد این خودورها حدود 5300 دستگاه باشد.

 مشخص شدن تکلیف خودروهای در گمرک مانده

 مشخص شدن تکلیف خودروهای در گمرک مانده

 مشخص شدن تکلیف خودروهای در گمرک مانده

منبع تسنیم


نظرات