1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. دستگاه‌های دولتی از خرید خودرو خارجی جدید منع شدند

دستگاه‌های دولتی از خرید خودرو خارجی جدید منع شدند

9 آبان 1397
  • 0

بررسی ضوابط اجرایی تدوین لایحه بودجه 98 نشان میدهد برای سال آتی پیشنهاد طرح تملک سرمایه ای جدید از سوی دستگاههای اجرایی ممنوع شده است.

 تمامی دستگاه‌های دولتی از خرید خودرو خارجی منع شدند

همچنین برای سال آتی پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری خارجی و داخلی(به استثنای دستگاههای جدید التاسیس-بارعایت جایگزینی خودروهای فرسوده) ممنوع شده است.

در سال بعد دستگاههای اجرایی بایستی پروژه های نیمه تمامی که به لحاظ پیشرفت فیزیکی سال خاتمه آنها سال 98 است را در اولویت قرار دهند.

 تمامی دستگاه‌های دولتی از خرید خودرو خارجی منع شدند

منبع تسنیم


نظرات