1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

2 اسفند 1396
  • 0

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرایط پیش فروش اسفند 96 به همراه "تخفیف خرید محصول ایرانی"، از روز چهارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست ( جداول 1 ،2و 3) ارائه می گردد.

 اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

شرایط ویژه بخشنامه:

"تخفیف خرید محصول ایرانی" قابل ارائه در این بخشنامه، صرفاً در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نهایی در مهلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

"هدیه همکاری در تولید" قابل ارائه در جدول شماره 2 پیوست، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد؛ پرداخت این هدیه در قراردادهای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد.

امکان ایجاد تعهد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/02

 اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

 اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

 اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانی

 اعلام پیش فروش محصولات ایران خودرو- اسفند 96 - تخفیف خرید محصول ایرانینظرات