1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو اسفند 96 - سود مشارکت + تخفیف در خرید

پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو اسفند 96 - سود مشارکت + تخفیف در خرید

2 اسفند 1396
  • 0

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می‌رساند، شرایط پیش فروش پلکانی اسفند 96 به ھمراه "تخفیف خرید محصول ایرانی" و "ھدیه ویژه ھمکاری در تولید" از روز چھارشنبه 96/12/02 لغایت 96/12/29 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

 پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو اسفند 96 - سود مشارکت + تخفیف در خرید

شرایط ویژه بخشنامه :

تخفیف خرید محصول ایرانی، صرفاً در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نھایی در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

ھدیه ھمکاری در تولید، صرفاً پ س از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد ؛ پرداخت این ھدیه در قراردادھای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد .

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تغییر شرایط ثبت نام(تمدید موعد تحویل) با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.

به ازای ھر ثبت نام در این بخشنامه، مازاد بر سود مشارکت، تخفیف خرید محصول ایرانی و ھدیه ھمکاری در تولید نیز پرداخت می‌گردد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/12/02

 پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو اسفند 96 - سود مشارکت + تخفیف در خرید

 پیش فروش پلکانی محصولات ایران خودرو اسفند 96 - سود مشارکت + تخفیف در خریدنظرات