1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرو

شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرو

17 اردیبهشت 1397
  • 0

شرکت ایران خودرو با ھمکاری شرکت ایران خودرو دیزل، شرایط پیش فروش خودروی "پیکاپ فوتون TUNLAND "را با "ظرفیت محدود " از روز دوشنبه 97/02/17 لغایت 97/02/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ، به شرح جدول پیوست ارائه می نماید:

 شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرو

شرایط ویژه بخشنامه :

محل تحویل خودروھا به مشتریان ، شرکت ایران خودرو دیزل می باشد.
به ھنگام ثبت نام مدارک مورد نیاز جھت احراز سکونت توسط مشتری می بایست تحویل نمایندگی گردد و کلیه تبعات ناشی از کسری مدارک بر عھده مشتری می باشد.

قواعد و ضوابط مھم:

قیمت نھایی خودرو در این شرایط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.
ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی و از طریق سایت فروش ایران خودرو امکان پذیر خواھد بود.
در این بخشنامه، امکان صلح فراھم می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز دوشنبه 97/02/17

 شرایط جدید پیش‌فروش پیکاپ فوتون TUNLAND ایران خودرونظرات