1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. مردی که مقابل اسکانیا ایستاد

مردی که مقابل اسکانیا ایستاد

8 دی 1392
  • 0

به دستور سردار مؤمنی ، فرمانده راهنمایی و رانندگی کل کشور ، شماره گذاری اتوبوس های اسکانیا ، تا رفع اشکال فنی این اتوبوس آدم سوز ، ممنوع شده است. همچنین به این شرکت مهلتی داده شده که اتوبوس های خود را فراخوان کرده ، اشکال شان را برطرف کند.

این دو اقدام پلیس ، یعنی "جلوگیری از تولید اتوبوس معیوب و حادثه ساز" و نیز ، "تعیین ضرب الاجل برای رفع اشکال اتوبوس های موجود" ، از آن نظر حائز اهمیت است که نشانه ای از دغدغه مندی برای جان انسان ها به شمار می رود و لذا قابل تقدیر است.

کار نیکوی پلیس ، وقتی کامل می شود که همان طور که هم اکنون قاطعانه در این خصوص موضع گرفته ، تا آخر کار نیز پا برجا بماند و تا بی خطر شدن همه خودروهای خطر زا - اعم از اسکانیا و غیر آن - به مقاومت انسانی و الهی خود در برابر ارابه های مرگ ، ادامه دهد.

همچنین از پلیس درخواست می شود درباره اتوبوس هایی که در جاده ها تردد می کنند ، نظارت هایی مانند اطمینان از وجود چکش شیشه شکن - برای فرار از اتوبوس در مواقع اضطراری - صاف نبودن لاستیک ها ، معتاد نبودن راننده ها و ... را تشدید کنند.

هر چند که ایستادن در برابر برخی جریان های اقتصادی - سیاسی که در حوزه صنعت خودروسازی نفوذ کرده اند ، بسیار سخت و طاقت فرساست ، اما پلیس راهور مطمئن باشد که در این مسیر علاوه بر دست الهی ، مردم نیز پشتیبان و دعاگویشان خواهند بود.

بی گمان در زمانه ای که سیاسی کاری و روزمرگی حرف اول را می زند ، برداشتن حتی یک گام کوچک برای آن که انسان های کمتری کشته شوند ، کاری بزرگ و انسانی است و لذا می توان از این منظر انسانی ، سردار اسکندر مؤمنی را "چهره مثبت هفته" ای که گذشت ، دانست و معرفی کرد.نظرات