1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. طرح جدید پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو - آبان 98

طرح جدید پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو - آبان 98

طرح جدید پیش فروش عادی محصولات ایران خودرو
13 آبان 1398
  • 1

شرکت ایران خودرو در نظر دارد پیش فروش محصولات خود را ویژه آبان ماه 98 آغاز نماید.
به اطلاع کلیه مشتریان محترم ونمایندگیهاي مجاز می رساند شرایط پیش فروش عادي شرکت ایران خودرو از ساعت 11 صبح روزسه شنبه مورخ 98/08/14 آغاز و تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست و با توضیحات ذیل ارائه می گردد.

شرایط ویژه بخشنامه :

ظرفیت ثبت نام براي هر کد ملی، از کل بخشنامه یک دستگاه خودرو می باشد و در صورت ثبت نام از سوي مشتریان محترم مغایر با این بند، قرارداد به صورت یک طرفه از سوي شرکت ایران خودرو لغو و وجه آن ظرف 20روز طبق ضوابط شرکت ایران خودرو به مشتري عودت خواهد شد.

تنظیم صلحنامه در این بخشنامه امکانپذیر نمی باشد .

کد کلاس و رنگ خودرو بر اساس شرایط تولید از سوي شرکت ایران خودرو قابل تغییر خواهد بود.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتري امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با همان شرایط وجود خواهد داشت.

امکان ثبت نام در این بخشنامه براي مشتري دوم نمایندگی مجاز نمی باشد.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14

جدول 1: برنامه فروش بخشنامه پیش فروش عادي آبان 98

جدول 1برنامه فروش بخشنامه پیش فروش عادي آبان 98.jpg

جدول 2: نرخ سود مشارکت و انصراف بخشنامه پیش فروش عادي آبان 98

جدول نرخ سود مشارکت و انصراف بخشنامه پیش فروش عادي آبان 98.jpgنظرات

  • للل للل (14 آبان 1398 ساعت 06:52)

    **** به ای خودرو سازی