1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. انتشار اطلاعیه ایران خودرو مربوط به خودروهای ویرایشی

انتشار اطلاعیه ایران خودرو مربوط به خودروهای ویرایشی

11 دی 1398
  • 1

نمايندگي هاي محترم مجاز شركت ايران خودرو

1- با عنايت به بهبود شرايط تعهدات شركت ايران خودرو و كاهش تعهدات معوق، امكان ويرايش تعهدات معوق و واگذاري خودرو به مشتريان نهائي كه تمامي شرايط را بر اساس محدوديت اعلامي در بخشنامه هاي فروش شركت ( منجمله عدم ثبت 18 ماه گذشته، داراي سن حداقل 18 سال وعدم كد ملي تكراري، الزام به گواهي نامه ) را دارند با اولويت موعد تحويل ميسر خواهد بود.

2-صدور سند تعهدات تكميل وجه شده ويرايش شده از ابتداي آذرماه 98 آغاز شده و ادامه خواهد داشت.

3-صدور سند تعهدات تكميل وجه شده ويرايش نشده با موعد تحويل سال 97 طي مراحل ذيل انجام خواهد شد:

"تمامي محدوديت هاي ثبت نام هاي جاري براي مشتري نهائي نيز برقرار مي باشد.
"در هر ماه به تناسب توليد خودرو، قراردادهاي قابل ويرايش براساس موعد تحويل بخشنامه اي قراردادها مشخص و از طريق سيتريكس به اطلاع نمايندگي خواهد رسيد.
"نمايندگي موظف است طي 7 روز از تاريخ دريافت نامه نسبت به ويرايش رديف قراردادهاي اعلام شده اقدام نمايد.
"پس از ويرايش قراردادهاي اعلام شده، نسبت به فاكتور قراردادها به تدريج اقدام خواهد شد.
"تمامي تعهدات ويرايشي با موعد تحويل 97 خودروهاي سوزوكي - تندر 90 - تندر 90 پلاس دستي - تندر 90 پلاس اتوماتيك - H30 Cross مي بايد ابتدا مطابق بخشنامه هاي تبديل، تبديل شده و سپس در صف مربوطه قرار خواهند گرفت.

نكته مهم: چنانچه نمايندگي در مهلت مقرر نسبت به ويرايش قراردادهاي اعلام شده خود اقدام ننمايد تعهدات مربوطه به انتهاي ليست تعهدات ويرايشي خودروي مورد نظر منتقل خواهد شد.

*نكته: لازم است نمايندگي هاي محترم در هنگام انتخاب و ويرايش مشتري با واسطه حداكثر دقت را انجام بدهند چرا كه در صورت اشتباه مشتري نهايي، حذف ويرايش تغيير در اولويت صدور فاكتور قرار داد را بهمراه خواهد داشت.نظرات

  • امیر رضا امیری امیر رضا امیری (8 خرداد 1399 ساعت 16:19)

    تغییر ماشین