1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. نماینده مجلس:قطعه سازی نباشد خودروسازی هم وجود ندارد

نماینده مجلس:قطعه سازی نباشد خودروسازی هم وجود ندارد

25 دی 1398
  • 0

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعه سازی نباشد خودروسازی هم وجود ندارد. باید بانک ها و دولت کمک کنند تا مقطع تحریم که بسیار سخت است پشت سر گذاشته شود این بدون شک باعث افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل می شود.

بحث ایجاد اشتغال با توجه به پیش بینی بسیاری از کارشناسان در سال 99 باید با جدیت بیشتری دنبال شود. محدودیتهایی که در این زمینه خصوصاً در دستگاههای دولتی وجود دارد سبب می شود که توجه به سمت بنگاههای خصوصی جلب شود. بنگاههایی که با وجود داشتن موانعی مانند تحریم و گرانی تولید همچنان می توانند نقطه ی اتکاء در زمینه ی ایجاد اشتغال باشند.

هجمه هایی که گاهاً در مورد برخی از نهادهای خصوصی شکل می گیرد این سؤال را مطرح می کند که در نبود این سازمانها و با توجه به شرایط موجود چه کسی متولی ایجاد اشتغال خواهد بود و آیا در آئینه ی اقتصاد مقاومتی تنها انتقاد مطرح است یا اینکه نگاه به داخل باید انعطاف بیشتری داشته باشد و سعی بر تقویت آنها به شکل قوی شکل گیرد؟ بزرگترین قطعه سازی کشور یعنی کروز از جمله ی سازمان هایی است که با وجود موانع بین المللی و گاهاً بی مهریهای داخلی همچنان به موضوع ایجاد اشتغال همیت داشته و از این جهت جزو خواص می باشد.


جبار کوچکی نژاد نماینده ی مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار نبض بازار گفت:اشتغال در کشور در حوزه ی صنعت، خدمات و گردشگری اهمیت بسیار زیادی دارد. خصوصا در زمینه ی خودرو و بخشهایی که به این تولید کمک می کنند باید نگاه ویژه ای وجود داشته باشد. بحث تحریمها هم خودروسازان ما و هم قطعه سازان ما را دچار بحران کرده. خصوصاً قطعه سازان ما در کنار این مسائل طلبهای زیادی از خودروسازان دارند در این شرایط باید قطعه سازان کمک کرد اگر قطعه سازی نباشد خودروسازی هم وجود ندارد.

باید بانکها و دولت کمک کنند تا مقطع تحریم که بسیار سخت است پشت سر گذاشته شود این بدون شک باعث افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل می شود.

کوچکی نژاد افزود: باید به تولید خودروهای هیبریدی که هم در کاهش آلایندگی هوا و هم در آسایش مردم نقش دارند نگاه ویژه ای وجود داشته باشد.نظرات