1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. تنها با تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازها افزایش تیراژ خودرو امکان پذیر می باشد

تنها با تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازها افزایش تیراژ خودرو امکان پذیر می باشد

23 فروردین 1399
  • 0

یک کارشناس صنعت خودرو تحقق افزایش تیراژ تولید را در گرو تامین نقدینگی دانست.


شهرام آزادی اظهار داشت: روند داخلی سازی قطعات می بایست تداوم یابد و سرمایه گذاری کافی در جهت توسعه محصول انجام شود به نحوی که با خروج محصولات قدیمی، جایگزین های مناسبی وارد چرخه تولید شوند؛ البته برنامه هایی در این باره طی سال گذشته طراحی شده که با تمام قدرت باید پیگیری شوند.

وی ضمن اشاره به راهکارهای اساسی در پیشرفت صنعت خودرو در سال ۹۹، افزود: بخشی از سرمایه گذاری توسط تولیدکنندگان، قاعدتا نیازمند مساعدت دولت از طریق ارائه تسهیلات یا روش های دیگر است تا مسیر تولید هموار گردد.

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در خصوص موضوع جهش تولید و افزایش تیراژ خودرو در سال جاری گفت: افزایش تیراژ به عواملی نظیر نقدینگی، سرمایه گذاری در خودروسازان بستگی دارد. اگر میزان نقدینگی مناسبی به صنعت خودرو تزریق گردد، افزایش تولید دور از دسترس نخواهد بود و در غیر این صورت نمی توان پیش بینی خوبی در نظر داشت.

آزادی در خصوص افزایش دستمزدها به عنوان یکی از هزینه های عمومی در بنگاه های تولیدی به موضوع تورم اشاره و تصریح کرد: تورم، موضوعاتی از قبیل پرداخت سود بانکی از سوی خودروسازان و افزایش هزینه ها مشتمل بر دستمزد و مواد اولیه را دربر می گیرد که بر روی قیمت نهایی محصول اثرگذار است که با این تفاسیر انتظار ثبات قیمت خودرو منطقی نیست.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودرو تا حد زیادی تابع شرایط کلی اقتصاد کشور است که اگر این شرایط بهبود نیابد، با افزایش قیمت ها مواجه خواهیم بود.

 نظرات