1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه
  4. در صورت خرید خودروی کارکرده معیوب چه باید بکنیم؟

در صورت خرید خودروی کارکرده معیوب چه باید بکنیم؟

8 تیر 1400
  • 0

این روزها کم پیش نمی آید که بعد از خرید خودروی کارکرده مالک جدید متوجه ایراداتی در خودرو می شود که بعضی از آنها بسیار جدی و هزینه بر می باشد.

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در مورد اقدامات خریدار پس از آگاهی از عیب خودرو گفت : مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی، اگر عیب و نقص خودرو، پس از انجام معامله کشف شد، خریدار می‌تواند سه اقدام انجام دهد.

این سه اقدام این است که باید یا خودرو را به شکل معیوب بپذیرد یا تفاضل قیمت خودروی سالم و معیوب را به عنوان خسارت دریافت کند و یا اینکه معامله خودرو را فسخ کند.

وی افزود: برای دریافت تفاضل قیمت خودرو، خریدار می‌تواند دادخواست حقوقی به دادگاه یا شورای حل اختلاف ارائه کند و فروشنده را ملزم به پرداخت خسارت کند.

او گفت:برای فسخ نیز اگر فروشنده همکاری نکرد و مبلغ قرارداد را به خریدار پس نداد خریدار می‌تواند ابتدا با ارسال اظهار نامه فسخ معامله مزبور را اعلام و پس از ابلاغ اظهار نامه، دعوی حقوقی تنظیم کند و ضمن فسخ، مبلغ پرداختی معامله را دریافت کند.

در واقع راهکار طرح دعوی حقوقی از فروشنده برای دریافت خسارت یا مبلغ قرارداد همواره برای خریدار وجود دارد. نظرات