1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. مقایسه قیمت خودروها در ایران و دوبی

مقایسه قیمت خودروها در ایران و دوبی

7 فروردین 1395
  • 0

در جدول زیر مقایسه قیمت خودرو در ایران و دبی قرار داده شده است.

تفاوت قیمت خودرو در ایران و دبی به شرح زیر است:

 مقایسه قیمت خودروها در ایران و دوبی

 مقایسه قیمت خودروها در ایران و دوبی

 مقایسه قیمت خودروها در ایران و دوبینظرات