1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. قیمت امروز دیگنیتی پرایم در بورس

قیمت امروز دیگنیتی پرایم در بورس

22 آذر 1401
  • 0

امروز در تالار خودرو بورس کالا، دیگنیتی پرایم برای عرضه روی تابلو رفت و 214 دستگاه از این خودرو به فروش رسید.

از این 214 دستگاه دیگینیتی پرایم فروخته شده، 108 دستگاه مشکی رنگ و 106 دستگاه سفید رنگ بودند.

جزئیات عرضه و فروش این دیگنیتی ها به شرح زیر است. 

 

۵۴ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) فروخته شد

در نخستین نوبت عرضه امروز دیگنیتی، ۵۴ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، ۴۷۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با ۶۳.۳۹ درصد رقابت به قیمت میانگین ۱.۳۴۲ میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل ۲۳ بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۱.۳۴۲ میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۹.۴ میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

 

۵۴ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) فروخته شد

در نوبت عرضه دوم امروز دیگنیتی، ۵۴ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، ۴۵۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با ۵۷.۱۳ درصد رقابت به قیمت میانگین ۱.۲۹۰ میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل ۲۳ بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۱.۲۹۰ میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۹.۴ میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

 

۵۳ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) فروخته شد

در نوبت عرضه سوم امروز دیگنیتی، ۵۳ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، ۳۹۶ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با ۵۳.۵۴ درصد رقابت به قیمت میانگین ۱.۲۶۱ میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل ۲۳ بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۱.۲۶۰ میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی سفید (تریم قرمز) با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۹.۴ میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

 

۵۳ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم مشکی) فروخته شد

در نوبت عرضه سوم امروز دیگنیتی، ۵۳ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم مشکی) با قیمت پایه ۸۲۱.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر این عرضه، ۴۷۴ دستگاه تقاضا شکل گرفت که در پایان میزان عرضه با ۵۶.۰۴ درصد رقابت به قیمت میانگین ۱.۲۸۱ میلیارد تومان فروخته شد.

خودروی مزبور تحویل ۲۳ بهمن در انبار کارخانه خواهد بود. کمترین قیمت مچ شده نیز ۱.۲۸۱ میلیارد تومان بود.

قیمت تمام شده دیگنیتی سفید (تریم مشکی) با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و ۳۹.۴ میلیون تومان هزینه های جانبی خواهد بود.

 

دیگنیتی مشکی (تریم قرمز)

عرضه (دستگاه): ۵۴
تقاضا (دستگاه): ۴۷۰
قیمت پایه (ریال): ۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۳,۴۲۲,۸۷۰,۳۷۰
رقابت (درصد): ۶۳.۳۹

دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)

عرضه (دستگاه): ۵۴
تقاضا (دستگاه): ۴۵۰
قیمت پایه (ریال): ۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۲,۹۰۸,۲۴۰,۷۴۰
رقابت (درصد): ۵۷.۱۳

دیگنیتی سفید (تریم قرمز)

عرضه (دستگاه): ۵۳
تقاضا (دستگاه): ۳۹۶
قیمت پایه (ریال): ۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۲,۶۱۳,۳۰۱,۸۸۶
رقابت (درصد): ۵۳.۵۴

دیگنیتی سفید (تریم مشکی)

عرضه (دستگاه): ۵۳
تقاضا (دستگاه): ۴۷۴
قیمت پایه (ریال): ۸,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۱۲,۸۱۸,۷۷۳,۵۸۴
رقابت (درصد): ۵۶.۰۴نظرات