1. خانه
 2. اخبار خودرو
 3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
 4. شرایط ثبت نام در طرح پیش فروش خودرو های داخلی

شرایط ثبت نام در طرح پیش فروش خودرو های داخلی

20 اسفند 1401
 • 93

طرح پیش فروش خودرو های داخلی در سامانه یکپارچه از امروز شننبه مورخ 20 اسفند 1401 آغاز می شود و شرایط ثبت نام در این طرح اعلام شده است.

هدف از این طرح عرضه گسترده و شفاف خودروهای داخلی با توجه به افزایش و تثبیت جریان تولید خودرو در سال جاری و همچنین برنامه ریزی انجام شده برای افزایش مستمر تولید در سال 1402 می باشد.

ضروری است متقاضیان طرح پیش از آغاز فرآیند، مندرجات اطلاعیه را بادقت مطالعه نمایند

*پس از مطالعه دقیق مندرجات اطلاعیه و درصورت پذیرش شرایط طرح، متقاضیان می توانند از تاریخ شنبه1401/12/20 تا پایان وقت اداری سه شنبه 1401/12/23 نسبت به ایجاد حساب وکالتی در بانکهای مندرج در اطلاعیه، اقدام نمایند.

سپس صرفاً متقاضیان واجد شرایط که اطلاعات آنها ازسوی بانک ارسال شده است، می توانند از جمعه 1401/12/26 تا یکشنبه 1401/12/28 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور تشکیل لیست نوبت دهی(لیست انتظار) برای خودروی مدنظر، در سامانه https://www.esalecar.ir اقدام نمایند.

سازوکار طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی برمبنای فرآیند نوبت دهی:

فرایند طرح یکپارچه عرضه برمبنای فرآیند نوبت دهی شامل سه مرحله زیر است:

* مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی

* مرحله دوم: نوبت دهی و اعلام زمان بندی بازای هر محصول مشخص

* مرحله سوم: :قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز


مرحله اول: پیش ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی:

در این مرحله متقاضیان واجد شرایط طرف تقاضا مندرج در همین اطلاعیه، که وجه اعتبار لازم را در حساب وکالتی خود مسدود نموده اند امکان ثبت نام اولیه برای قرارگرفتن در لیست نوبت دهی و یا حق تقدم خرید خودروهای داخلی برمبنای لیست انتظار را خواهند داشت بنابراین پیش نیاز ثبت نام متقاضیان برای لیست نوبت دهی، وکالتی نمودن حساب شخصی متقاضی به نفع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مسدود نمودن وجه اعتبار می باشد.

* زمان پیش بینی شده برای وکالتی نمودن حساب شخصی به نفع سازمان حمایت برای این طرح و مسدود نمودن وجه اعتبار لازم در حساب مذکور از روز شنبه مورخ 1401/12/20 تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 1401/12/23 می باشد . در این بین تا زمان ثبت نام اولیه، لیست افراد مجاز برای پیش ثبت نام در سامانه بر مبنای اطلاعات واصله از بانکها تهیه میگردد.

* صرفاً متقاضیان واجد شرایط که نسبت به تکمیل موجودی در حساب وکالتی خوداقدام نموده اند، می توانند از روز جمعه مورخ 1401/12/26 تا روز یکشنبه مورخ 1401/12/28 نسبت به ثبت نام اولیه به منظور قرارگیری در لیست نوبت دهی خودروهای داخلی اقدام نمایند.

تبصره1:موجودی لازم برای انجام ثبت نام در لیست نوبت دهی کلیه خودروهای داخلی "صد میلیون تومان" می باشد و این وجه اعتبار صرفاً لازم است تا زمان اعلام نتایج نوبت دهی در حساب شخصی وکالتی مشتریان وجود داشته باشد لازم به ذکر است که وجود وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی صرفاً به منظور شناسایی مشتریان واقعی درنظر گرفته شده است و برای کلیه متقاضیان طرح عادی و طرح حمایت از خانواده وجوانی جمعیت الزامی می باشد.

تبصره2:ضروری است وجه اعتبار مذکور در حساب وکالتی شخص متقاضی، از زمان ثبت نام اولیه تا اعلام اولویتهای تخصیص (حداکثر تا پایان فروردین ماه) مسدود گردد و قابل برداشت نمی باشد. انصراف از حساب وکالتی و یا برداشت وجه توسط متقاضی در طی این مدت، به منزله انصراف از طرح تلقی می گردد و از لیست انتظار حذف می گردد.

تبصره3:امکان ثبت نام صرفاً در یک خودرو وجود دارد و ثبت نام از کسانی که پیش از این در لیست نوبت دهی خودروهای وارداتی ثبت نام کرده اند، وجود ندارد.گردد. ثبت نام وی ملغی می گردد.

تبصره4:ثبت نام مرحله اول در لیست نوبت دهی هیچگونه حقی را برای متقاضی برای دریافت خودرو ایجاد نمی نماید و تعهد خودروساز صرفاً براساس قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز در مرحله سوم اجرای طرح،شکل می گیرد.

تبصره5:ضروری است علاوه بردارا بودن حساب شخص وکالتی با وجه اعتبار لازم، کلیه شرایط طرف تقاضا، توسط متقاضیان رعایت گردیده وچنانچه در هرمرحله تا قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروساز،مشخص گردد که متقاضی حایز شرایط ثبت نام نبوده، ثبت نام وی ملغی می گردد.

شرایط عمومی تعیین شده مندرج در ماده 4 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت
1.هر کد ملی مجاز به خرید یک دستگاه خودرو از مجموع شرکت های خودروسازی می باشد.
2.حداقل سن مجاز متقاضیان خرید خودرو 18 سال می باشد.
3.دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
4.متقاضیانی که طی 48 ماهه گذشته در شرکت های ایران خودرو و سایپا و طی 24 ماهه گذشته از سایر شرکت های خودروسازی نسبت به ثبت نام و یا صدور فاکتور (تمامی روش های فروش سامانه خودروسازان، بورس کالا و ...) اقدام نموده اند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
5.متقا ضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند، امکان ثبت نام و خرید خودرو را ندارند.
6.انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
7.امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد.
8.شرکت های خودروسازی موظف اند روش های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند.
9.امکان ثبت نام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
10.در صورتی که در هریک از مراحل و فرآیند ثبت نام مشخص شود که متقاضی حائز شرایط ثبت نام نمیباشد، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی و وجه واریزی (بدون پرداخت سود مشارکت و ...) عودت خواهد شد.
11.در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت جبران تاخیر در تحویل مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابالغیه های مرتبط که متعاقبا از طریق بخشنامه های فروش اطالع رسانی می گردد پرداخت خو اهد شد.
12.سایر موارد و شرایط بر اساس بخشنامه های صادره توسط شرکت های خودروسازی و قرارداد منعقده فی مابین با مشتریان خواهد بود.

مرحله دوم: نوبت دهی و اعلام زمان بندی بازای هر محصول مشخص


پس از نوبت دهی لیست متقاضیان واجد شرایط در ثبت نام اولیه، براساس برنامه تولید اعلام شده از سوی خودروسازان داخلی، زمان برنامه ریزی شده برای تحويل خودروی مدنظر به متقاضی در سامانه یکپارچه تعیین اولویت خودرو، اعلام می گردد.

تبصره 1:اعلام زمانبندی براساس لیست انتظار در فروردین ماه 1402 و در سامانه https://www.esalecar.ir انجام می گردد.
تبصره 2:قرارگرفتن متقاضی در لیست انتظار براساس زمانبندی اعلامی، تعهدی را برای خودروساز به منظور تحویل خودرو ایجاد نمی نماید و این تعهد صرفاً پس از انجام مرحله سوم و براساس انعقاد قرارداد فروش متقاضی با خودروساز و براساس مفاد قرارداد منعقده شکل می گیرد.
تبصره 3:در این مرحله و پس از اعلام نتایج زمانبندی متقاضی می تواند نسبت به برداشت وجه اعتبار از حساب وکالتی اقدام نماید و در صورت تمایلِ متقاضی واجدشرایط برای تحویل خودرو مطابق با زمانبندی اعلامی در این مرحله، می¬تواند تا نسبت به قطعی نمودن ثبت نام براساس فراخوان خودروساز و باتکمیل وجه درحساب خودروساز و براساس قیمت روز، اقدام کند ویا آنکه با اعلام انصراف پس از اعلام نتایج زمانبندی، از لیست انتظار خودروی مدنظر خارج گردد.

مرحله سوم :قطعی نمودن ثبت نام متقاضیان براساس فراخوان خودروساز

*در این مرحله و پس از اعلام زمانبندی وعده فروش به متقاضیان و شکل گیری لیست انتظار برای هرمحصول، خودروساز موظف است تا هرگونه فراخوان برای طرحهای فروش خودرو را براساس نوبت دهی انجام شده، اعلام نماید بنابراین خودروسازان به مرور زمان و صرفاً برمبنای لیست اولویت بندی مذکور برای هرمحصول، نسبت به فراخوان و قطعی نمودن ثبت نام و انعقاد قرارداد فروش بر مبنای قیمت روز خودرو، اقدام خواهند نمود.
تبصره1: قطعی نمودن ثبت نام توسط خودروسازان در این طرح براساس لیست نوبت دهی شده بر مبنای قیمت روز منطبق بر دستور العمل شورای رقابت می باشد.
تبصره 2: در صورتی که در طول فراخوان مشتری در زمان تحویل ویا انجام ثبت نام قطعی مشخص گردد که مشتری از خودروسازان داخلی خودرو خریداری نموده اند ثبت نام در این طرح کن لم یکن تلقی می گردد.

بانکهای وکالتی:

qgrm5jo796gs3vt53p.jpgنظرات

 • محمدرضاانصاری محمدرضاانصاری (20 اردیبهشت 1402 ساعت 14:54)

  باسلام بنده درمرحله اول ثبت نام کردم وخودمو برام دراومد ولی دیر اقدام به واريز کردن مبلغ خودرو به خودرو ساز شدم میخواستم بدونم برای ثبت نام درمرحله دوم میتونم ثبت نام کنم واینکه چطور ثبت نام کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 • علیرضارفیعی علیرضارفیعی (17 فروردین 1402 ساعت 18:01)

  سلام نظرمن عالی است

 • S.p S.p (1 فروردین 1402 ساعت 16:14)

  سلام من قبلا حساب وکالتی ایران خودرو باز کرده بودم خواستم توسط بانک حسابمو طرح یکپارچه کنم‌ اونم باز نمیشه
  وجه هم تو حساب دارم

 • ح_ط ح_ط (29 اسفند 1401 ساعت 01:51)

  ثبت نام برای ورود به سایت انجام میدم... کد ده رقمی رو هم وارد می کنم... اما برای ورود روزو کد ملی رو قبول نمی کنه و می نویسه ورود شما پذیرفته نشد.
  چند ساعت امتحان کردم نمی سه که نمی شه

 • کامران کامران (28 اسفند 1401 ساعت 10:26)

  با عنایت به برخی محدودیت ها امکان عرضه و تحویل محصولات صرفاً تا تاریخ تیرماه 1402خواهد بود . منظور چیه

 • بهار بهار (28 اسفند 1401 ساعت 06:15)

  سلام امکان تغییر ماشین هست بعد از ثبت نام ؟کدام گزینه را باید بزنم؟

 • محمد محمد (28 اسفند 1401 ساعت 05:58)

  گندتون بزنن با این سامانتون.
  تا دیروز که میگفت آی پی شما مال ایران نیست امروز میگه به دلیل درخواست های بیش از حد مجاز مسدود شد.
  فقط میخواستین نفری 100 میلیون بگیرین یکی دو ماهی دستتون باشه بعدافزایش قیمتا بدین بگین برو پفک بخر

 • نسرین نسرین (28 اسفند 1401 ساعت 00:25)

  سلام بنده به اشتباه حسابم رابه نفع ایران خودرو وکالتی کردم چون درتاریخ ۱۴اسفند بود واطلاعیه نیمه شعبان رااشتباهی خوندم
  حالا نمیتونم درطرح بدون قرعه کشی ثبت نام کنم لطفا یک راه حلی راهنمایی

 • هاشمی هاشمی (27 اسفند 1401 ساعت 22:49)

  با سلام
  این ثابت ثبت نام خودرو نیست اینا سایتی شبیه سایت اونا زدن برای تبلیغ

 • علی علی (27 اسفند 1401 ساعت 17:42)

  آدرس رو بدون www وارد کنید که ایراد آی پی غیر ایران رو نبینید.اما باز هم برای ثبت نام اشکال داره و کپچا رو نمیشده دید!

 • کارگر کارگر (27 اسفند 1401 ساعت 11:25)

  سلام.این چه وضعی هست .سایت مزخرف در مبتدی طراحی کردن ملت را گذاشتن سر کار .جالب این جاست با هزار دردسر ساعت ۴ صبح که همه باهاش روبرو شدن وارد سایت شدم .ثبت نهایی کردم.خیالم راحت شده.اما صبح برا اطمینان از ثبت نام وارد شدم .میبینم نوشته ثبت سفارشی برای شما انجام نشده.

 • کاربر سایت کاربر سایت (27 اسفند 1401 ساعت 11:21)

  سلام. وی پی انم خاموش هست اما خطا میده که آی پی مربوط به ایران نیست

 • مصطفی امامی مصطفی امامی (27 اسفند 1401 ساعت 01:06)

  وارد ادرس سایتی که دادید میشیم میگه ای پی شما ماله ایران نیست. در صورتی که وی پی ان نداریم و ای پی ایران هم داریم
  چرا؟؟؟

 • حمیدرضاصادقی حمیدرضاصادقی (26 اسفند 1401 ساعت 23:21)

  خطای دسترسی
  کاربر گرامی ، آی پی شما متعلق به کشور ایران نمی باشد
  لطفا در صورت استفاده از وی پی ان ، آن را غیرفعال نمایید
  این خطا رو میده

 • سعید قاسمی سعید قاسمی (26 اسفند 1401 ساعت 20:16)

  سلام حساب وکالتی باز کردم ولی سایت برای ثبت نام باز نمی شود لطفا راهنمایی کنید

 • کاربر سایت کاربر سایت (26 اسفند 1401 ساعت 19:19)

  با سلام
  منظور از این پیام زیر خودروهای پارس چیه ؟

  با عنایت به برخی محدودیت ها امکان عرضه و تحویل محصولات صرفاً تا تاریخ تیرماه 1402خواهد بود

  علی علی (26 اسفند 1401 ساعت 22:50)

  فهمیدی به ماعم بگو

 • صادقى صادقى (26 اسفند 1401 ساعت 17:37)

  چندين بار داريم تلاش ميكنيم براى ثبت نام در سايت فرمت پسورد رو قبول نميكنه ،اشكال رو برطرف كنيد

  SMM SMM (27 اسفند 1401 ساعت 15:45)

  سلام. تو رمزتون باید 4 شرط مقابل رو داشته باشه: حرف کوچیک انگلیسی، حرف بزرگ انگلیسی، عدد و کاراکتر خاص مثل (@#$&).

 • کاربر سایت کاربر سایت (26 اسفند 1401 ساعت 14:32)

  سلام تو سایت ثبت نام کردم حالا چطور باید ثبت نام کنم. کدوم قسمت باید

 • کاربر سایت کاربر سایت (26 اسفند 1401 ساعت 14:26)

  سلام . چطور میشه ثبت نام کرد کدوم قسمت باید برم تو سامانه عضو شدم حالا چطور خودرو ثبت نام کنم

 • کاربر سایت کاربر سایت (26 اسفند 1401 ساعت 14:26)

  سلام . چطور میشه ثبت نام کرد کدوم قسمت باید برم تو سامانه عضو شدم حالا چطور خودرو ثبت نام کنم