1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. جدیدترین شرایط پیش فروش خودروی دنا

جدیدترین شرایط پیش فروش خودروی دنا

2 خرداد 1394
  • 1

شرایط پیش فروش عادی خودرو دنا از امروز شنبه مورخ 2 خرداد ماه 94 رأس ساعت 14 در سایت ایران‌خودرو به شرح جدول ذیل برقرار خواهد شد.

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم خودروی دنا می رساند، با توجه به برنامه‌ریزی ھای صورت گرفته در راستای تامین خواسته ھای مشتریان، دور جدید عرضه خودروی دنا از امروز فراھم شده است.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

1- سود مشارکت در این بخشنامه 18 درصد سالیانه و حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

2- سود مشارکت در صورت انصراف 16 درصد سالیانه و حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

3- در صورت تاخیر در تحویل خودرو از جانب شرکت، سود تاخیر به ازای مبالغ پرداختی مشتری (صرفاً به شرط تکمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) یک درصد ماھانه ( 12 درصد سالیانه) پرداخت می شود.

زمان فعال سازی این بخشنامه امروز ساعت 14 مورخ 94/03/02 می باشد.

 جدیدترین شرایط پیش فروش خودروی دنانظرات

  • پوریا ایرانی پوریا ایرانی (2 خرداد 1394 ساعت 13:00)

    انگاری کیسه هوا اپشن تو کل دنیا اجباری تو ایران بابتش پول میگیرن