1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش فوری محصولات ایران خودرو خرداد 94

فروش فوری محصولات ایران خودرو خرداد 94

5 خرداد 1394
  • 0

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد شعبانیه و سالروز آزاد سازی خرمشھر ، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط فروش فوری خرداد ماه به شرح جدول پیوست از روز چھارشنبه مورخ ٩۴/٠٣/٠۶ الی ٩۴/٠٣/٣١ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت ارائه می گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

١. در این بخشنامه امکان انتخاب کارت طلائی یک ستاره اختیاری برای خودروھای پژو ۴٠۵ و پژو٢٠۶، با امتیاز ٢۵% تخفیف فراھم می باشد. لذا مشتریان محترم در صورت تمایل به دریافت کارت طلائی، لازم است حین انجام مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب آن اقدام نمایند.

٢. ھر گونه تغییرات قیمتی غیر مستقیم (بیمه، عوارض دولتی ، مالیات و ...) و ھمچنین تغییرات قیمتی ناشی از الزامات قانونی و تصمیمات ابلاغی دولت و نھادھای قانون گذار تا قبل از صدور فاکتور بر عھده مشتری خواھد بود.

٣. شرکت ایرانخودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت ، نسبت به قطع ثبتنام اقدام کند.

4. در صورت بروز ھرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، مطابق کلیه قراردادھا ١٨درصد سالیانه (یک و نیم درصد ماھیانه) ، جریمه تاخیر به صورت روزشمار محاسبه و قابل پرداخت خواھد بود.

5. شرکت متعھد است در زمان ثبت نام، لیست اقلام و بھای آپشن ھای اختیاری را به مشتری ابلاغ نماید. بدیھی است در صورتی که (پس از امضاء قرارداد توسط مشتری، بعلت وجود الزامات قانونی و یا لزوم استانداردھای اجباری، نصب تجھیزات و لوازم اضافی (آپشن) توسط شرکت لازم باشد، شرکت حق مطالبه ارزش اضافه آپشن بر اساس ضوابط مصوب شورای رقابت را خواھد داشت.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10:00 صبح روز چهار شنبه مورخ 94/03/06 می باشد.

 فروش فوری محصولات ایران خودرو خرداد 94نظرات