وی اضافه کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر رعایت استانداردهای مدنظر تاکید دارد، زیرا ما این استانداردها را حداقل‌های ضروری می‌دانیم، در صورتی که کیفیت مدنظر خودرو و مورد مطالبه مردم بیش از این است و خودروسازان و وزارت صمت باید استانداردهایی برای این حوزه داشته باشند تا بتوانند خودروی مطلوب را تولید کنند. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس ادامه داد: در این نشست کمیسیون صنایع و معادن بر رعایت استانداردها تاکید کرد، اما نحوه اجرای این استانداردها برای برخی محصولات نکته‌ای بود که در جلسه امروز مطرح شد که کمیته‌ای با حضور مسوولان مربوطه تشکیل شود، تا پیشنهاد‌های مربوط به زمان و نحوه اجرای استانداردهای خودرو تهیه و به شورای عالی استاندارد ارائه شود، زیرا اعمال برخی استانداردهای مدنظر به ایجاد مقدماتی نیاز دارد.