1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. کارت سوخت به چه شرطی حذف می شود؟

کارت سوخت به چه شرطی حذف می شود؟

25 تیر 1402
  • 0

به گفته مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت، حذف کارت سوخت جایگاه‌داران بر اساس میزان فروش انجام خواهد شد. به این ترتیب، جایگاه‌های سوختی که فروش کمتری دارند، یک کارت تعلق خواهند گرفت.

صادقی، مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت، اعلام کرد که مالکان وسایل نقلیه نوشماره برای ثبت نام تولید کارت هوشمند سوخت باید به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند. همچنین، افرادی که مالکیت وسیله نقلیه را دارند و هنوز کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکرده‌اند، باید برای بررسی وضعیت کارت هوشمند سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کرده و در صورت نیاز، درخواست خود را ثبت کنند.

صادقی گفت:کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها تا سه ماه نگهداری و در صورت مراجعه مالک با مدارک کارت خودرو و کد ملی  این کارت قابل تحویل است. متقاضیان درخواست کارت هوشمند سوخت نوشماره و المثنی برای پیگیری از وضعیت درخواست کارت سوخت خود به درگاه post.ir مراجعه کنند و یا سامانه یکپارچه ارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ تماس بگیرند.

به گفته صادقی، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی کارت هوشمند سوخت، نسبت به رمزگذاری روی کارت سوخت اقدام و در صورت فراموشی رمز کارت سوخت شخصی برای رمزگشایی به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در استان محل سکونت و در مسافرت‌ها به اولین ناحیه استان مقصد مراجعه شود.


مدیر سامانه هوشمند کارت سوخت گفت: حذف کارت سوخت جایگاهداران بر اساس میزان فروش است به طوری که جایگاه‌های سوختی که عرضه کمتری دارند به آن‌ها یک کارت تعلق می‌گیرد، جایگاه‌های پرفروش همچنان یک سکو و یک کارت را خواهند داشت. در مراکز شهر‌ها هم به همین روال است، یعنی هر یک سکو یک کارت سوخت.نظرات