1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش اعتباری خودروی رانا توسط ایران خودرو

فروش اعتباری خودروی رانا توسط ایران خودرو

3 تیر 1394
  • 0

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند، به جھت بھره مندی مشتریان محترم از شرایط فروش اعتباری، شرایط محدود فروش اعتباری رانا LX از تاریخ 3 تیرماه 94 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

مابقی مبلغ برابر جدول پیوست - طی ٤ فقره برای روش یک ساله و 6 فقره برای روش دو ساله - چک شخصی در وجه شرکت ایران خودرو از متقاضی دریافت خواھد شد.

در این طرح فروش، به ھر فرد حداکثر یکدستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاری می باشد. ھمچنین ھر فرد فقط امکان صدور چک جھت دو پرونده را دارد.

به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک ھای سرمایه و تات(آینده) مورد قبول شرکت ایران خودرو نمی باشد.

در این بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست.

در صورت تاخیر در تحویل خودرو، سود تاخیری معادل 18% سالیانه به ازای مبالغ پرداختی مشتری، از سوی شرکت ایران خودرو محاسبه و پرداخت می شود.

سود تاخیر تنھا به پرونده ھایی تعلق می گیرد که ارسال مدارک مشتری (واریز وجه نقدی، ثبت چک مدت دار در سیستم و ...) برابر شرایط این بخشنامه صورت گرفته باشد.

پس از انعقاد قرارداد، مشتری به ھیچ وجه حق انصراف ندارد.

خودروھای این بخشنامه، از بیمه شخص ثالث برابر آخرین سقف قانونی ابلاغ شده در زمان تحویل خودرو برخوردار خواھند بود. شرکت ایران خودرو مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام کند. خودروھای با شرایط اعتباری تا زمان وصول کامل چک ھا، مجوز خروج از کشور را ندارند . حداکثر مھلت ارسال پرونده مشتریان به سازمان بعد از واریز وجه نقد و ثبت چک 48 ساعت میباشد. · ثبت نام در این گویا فقط برای مشتریان حقیقی مجاز می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز چھارشنبه مورخ 94/04/03 می باشد.

 فروش اعتباری خودروی رانا توسط ایران خودرونظرات