1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

19 آبان 1394
  • 1

شرایط فروش اعتباری تسهیلات دولتی آبان ماه 1394 محصولات ایران خودرو از روز دوشنبه مورخ 94/08/18 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

شرایط فروش اعتباری (تسهیلات خرید خودرو) - آبان94 :

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 94/08/18 می باشد .

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94

 بخشنامه رسمی فروش محصولات ایران خودرو آبان 94نظرات

  • در جستجوی ماشین در جستجوی ماشین (19 آبان 1394 ساعت 05:56)

    دوستان اهل فن نظری ندارن