1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط فروش اقساطی ایران خودرو – فجر 94

شرایط فروش اقساطی ایران خودرو – فجر 94

3 بهمن 1394
  • 0

با توجه به استقبال از طرح ھای فروش اعتباری و پاسخگوئی به نیاز بازار، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط فروش اعتباری ویژه دھه مبارک فجر ھمراه با ھدایای نقدی از روز شنبه 3 بهمن ماه 94 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 روز شنبه مورخ 94/11/03 می باشد :

جدول شماره یک :

 شرایط فروش اقساطی ایران خودرو – فجر 94

جدول شماره 2 :

 شرایط فروش اقساطی ایران خودرو – فجر 94

جدول شماره 3 :

 شرایط فروش اقساطی ایران خودرو – فجر 94نظرات