1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. شرایط فروش اقساطی ایران خودرو - اسفند 94

شرایط فروش اقساطی ایران خودرو - اسفند 94

1 اسفند 1394
  • 0

شرایط فروش اقساطی قطعی محصولات شرکت ایران خودرو از روز شنبه 94/12/01 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

نکته مھم:

کلیه برنامه ھای فروش ھای این بخشنامه در سال 95 فاکتور خواھند شد. لذا در صورت رزرو نمودن خودروھای امانی برای این بخشنامه تا پایان سال 94، امکان تخصیص نخواھند داشت.

در این روش فروش صرفا مشتریانی امکان ثبت نام خواھند داشت که فاقد ھرگونه چک برگشتی باشند. از این رو اطلاعات صادر کننده چک پس از انجام پیش ثبت نام، اعتبارسنجی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، ادامه فرآیند ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر خواھد بود. ضمنا نتیجه بررسی و اعتبارسنجی از طریق پیامک به مشتریان و امکان ادامه ثبت نام به نمایندگی اطلاع رسانی خواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94/12/01 می باشد :

جدول شماره 1 فروش اقساطی ایران خودرو :

 شرایط فروش اقساطی ایران خودرو - اسفند 94نظرات