1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. نمایشگاه ها
  4. نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

11 آبان 1394
  • 0

داعش تصاویری را به عنوان نمایشگاه خرید و فروش خودرو در رقه منتشر کرده است.

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعش

 نمایشگاه خرید و فروش خودرو داعشنظرات