1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. نمایشگاه ها
  4. حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

گروه خودروسازی بایک چین با حضور در نمایشگاه خودروی تهران به معرفی و رونمایی از 6 محصول جدید خود در روز اول نمایشگاه اقدام نمود . بایک با گستره متنوعی از محصولات خود در سگمنت های مختلف در تهران حاضر شد. در این گزارش به معرفی مشخصات دقیق این محصولات اقدام خواهیم کرد .

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

اطلاعات دقیق تر و بیشتر در این زمینه و زمان ورود خودروهای بایک در ایران به زودی منتشر خواهد شد .

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویر

 حضور گروه خودرو سازی بایک در نمایشگاه خودروی تهران +مشخصات فنی و تصاویرنظرات