1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. خرید خودروی صفر با قیمت کمتر از 30 میلیون

خرید خودروی صفر با قیمت کمتر از 30 میلیون

5 بهمن 1394
  • 0

قیمت روز خودروهای صفر ارزان‌ قیمت بازار تهران را مشاهده نمایید.

از بنگاه‌های اتومبیل، قیمت روز خودروهای صفر ارزان‌قیمت بازار تهران که کمتر از 30 میلیون تومان قیمت خورده به شرح جدول زیر است؛

 خرید خودروی صفر با قیمت کمتر از 30 میلیوننظرات