1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. آمار فروش محصولات گروه بهمن در سه ماهه نخست سال

آمار فروش محصولات گروه بهمن در سه ماهه نخست سال

18 تیر 1395
  • 0

آمار تولید وفروش خرداد ماه شرکت بهمن موتور که از شرکت های اصلی و مهم گروه بهمن بشمار می رود برای دو دوره یک ماه خرداد و سه ماه اول سال اعلام شد. در این آمار حجم فروش محصولات در هر دو بازه زمانی بیش از تولید بوده به طوریکه در برابر تولید ١6٣١ و ٣٧٨١ انواع خودرو، ١٩٧5 و 4٢٣١ دستگاه به فروش رسیده است.

آمار فروش بهمن موتورمنبع:عصر خودرونظرات