1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 25 درصد

پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 25 درصد

2 اردیبهشت 1396
  • 0

شرایط پیش فروش عمومی اردیبھشت 96 محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 24 و 25 درصد، از روز شنبه 96/02/02 لغایت 96/02/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.

پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 25 درصد

نکات مھم :

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد

- در این بخشنامه، امکان صلح (تا دو مرتبه) فراھم می باشد .

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/02/02 می باشد :

پیش فروش عمومی محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 25 درصدنظرات