1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. تكميل و عرضه 6340 خودرو در 2 روز توسط ایران خودرو

تكميل و عرضه 6340 خودرو در 2 روز توسط ایران خودرو

8 دی 1398
  • 0

به همت مجموعه كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو ركورد تكميل و تجاري سازي خودروها شكسته شد.

برمبناي اين گزارش، پنجشنبه گذشته 3480 دستگاه و روز جمعه نيز 2860 دستگاه خودرو تكميل، تجاري سازي و به بازار عرضه شده است.

همت بلند زنجيره تامين و تلاش شبانه روزي كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو سبب ثبت اين ركورد در توليد و عرضه محصولات ايران خودرو شد.

طبق هدفگذاري صورت گرفته خودروهاي داراي كسري در دي ماه به صفر خواهد رسيد و از ابتداي بهمن ماه توليد بدون كسري ادامه خواهد يافت.

پيش بيني مي شود، افزايش عرضه به بازار توسط ايران خودرو، زمينه ساز ايجاد تعادل در بازار در ماه هاي پاياني سال و جلوگيري از افزايش التهاب در آن خواهد شد.نظرات