از این تعداد سهم ایران‌خودرویی‌ها طی بازه زمانی ذکر شده در سال جاری ۱۶۲ هزار و ۵۲۳ دستگاه بوده است و خودروسازی سایپا نیز ۸۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه از انواع محصولات خود را تولید کرده است. البته نمی‌توان از کنار این نکته گذشت که ایران‌خودرویی‌ها در بازه زمانی ذکر شده طی سال ۹۸ در مقابل بازه زمانی در سال گذشته در مجموع افت تولید ۳/ ۱۱ درصدی را به نام خود ثبت کرده‌اند اما سایپایی‌ها توانسته‌اند در بازه زمانی ذکر شده رشد تولید ۵/ ۱۲ درصدی را به نام خود ثبت کنند.  در حال حاضر آبی‌های جاده مخصوص ۶ سایت و نارنجی‌های جاده مخصوص تنها یک سایت در شهرستان‌‌ها فعال هستند.  سایت‌های فعال ایران خودرو در شهرستان‌های خراسان، تبریز، مازندران، فارس، کرمانشاه و سمنان قرار دارند و تنها سایت فعال سایپا نیز در کاشان دایر است که بیشتر تیبا و چانگان تولید می‌کند.  اما آبی‌های جاده مخصوص در سایت خراسان تولید محصولات پژو ۴۰۵ انژکتوری، پژو ۴۰۵ دوگانه سوز و هایما را در دستور کار دارند.  این سایت در پایان دهمین ماه سال ۹۸ توانسته ۷۰ هزار و ۳۸۵ دستگاه از محصولات ذکر شده را تکمیل کند. این میزان تولید در مقابل بازه زمانی ذکر شده در سال گذشته حکایت از افت ۸/ ۸ درصدی دارد.  از خراسان به مازندران می‌رویم و وضعیت سایت مازندران این خودروساز را بررسی می‌کنیم.  ایران‌خودرویی‌ها در این سایت تنها پژو پارس معمولی را تولید می‌کنند. سایت شمالی این خودروساز تا پایان دی ماه امسال در قیاس با مدت مشابه سال گذشته افت تولید ۲/ ۷ درصدی را به نام خود ثبت کرده است. آبی‌های مازندران در زمان ذکر شده طی سال جاری ۲۰ هزار و ۹۴۹ دستگاه پژو پارس تولید کرده است.  در تبریز تولید سمند معمولی و سمند دوگانه سوز در دستور کار قرار دارد و افت تولید در این سایت ۶/ ۲۰ درصد بوده است.  از تبریز به غرب کشور، استان کرمانشاه می‌رویم تا آمار تولید سایت ایران‌خودرو را در این شهرستان بررسی کنیم.  سایت ایران‌خودروی کرمانشاه توانسته تا پایان دی ماه سال جاری ۱۶ هزار و ۸۸۰ دستگاه پژو پارس را در خطوط تولید خود نهایی کند. این میزان تولید سبب شده آبی‌پوشان کرمانشاه تبدیل به تنها سایت شهرستانی ایران‌خودرو شود که رشد تولید ۷/ ۸ درصدی را در بازه زمانی ذکر شده به نام خود ثبت کرده است.  جنوبی‌ترین سایت تولید ایران خودرو در استان فارس قرار دارد. این سایت نیز به تولید پژو پارس مشغول است. ایران‌خودروی فارس تا پایان دهمین ماه از سال جاری ۱۲ هزار و ۴۴۵ دستگاه پژو پارس تولید کرده که این میزان تولید از افت ۷/ ۰ درصدی حکایت دارد.  سایت اتومبیل‌سازی فردا واقع در استان سمنان تنها سایت شهرستانی ایران‌خودرو است که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود. این سایت نیز به تولید پژو پارس و پژو پارس دو‌گانه‌سوز مشغول است. افت تولید این سایت در بازه زمانی ذکر شده ۲/ ۴۲ بوده است.