1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

31 شهریور 1394
  • 0

عجول‌بودن در دنیای رانندگی، با توجه به زیرساخت‌هایی که وجود دارد، چیزی است که اکیداً توصیه نمی‌شود. این موضوع می‌تواند در نهایت به توقیف اتومبیل شما و همین‌طور زندان ختم شود. همچنین ممکن است مجبور به ارزیابی روانشناختی شوید!

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

در ادامه، جریمه‌هایی را بررسی می‌کنیم که در نقاط مختلف جهان برای سرعت‌های بالا درنظر گرفته شده‌اند.

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

 جریمه سرعت غیر مجاز در نقاط مختلف دنیا

منبع پدال


نظرات