1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. سوء‌استفاده از برف برای ورود به محدوده طرح ترافیک

سوء‌استفاده از برف برای ورود به محدوده طرح ترافیک

16 آذر 1394
  • 0

سوء‌استفاده از برف برای ورود به محدود طرح ترافیک

 سوء‌استفاده از برف برای ورود به محدود طرح ترافیکنظرات