1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. جدیدترین لیست قیمت انواع باتری خودرو در بازار تهران - مهر 1400

جدیدترین لیست قیمت انواع باتری خودرو در بازار تهران - مهر 1400

جدیدترین لیست قیمت انواع باتری خودرو در بازار تهران
28 مهر 1400
  • 0

لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران روز سه شنبه 27 مهرماه 1400 اعلام شد. قیمت باطری خودرو نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته و تقریبا فعلا قیمت ها ثابت مانده است.

در مشاهده لیست قیمت جدید باتری ها به دو نکته زیر توجه فرمایید:

1 : مبالغ به تومان است.
2 : قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل، محاسبه شده است.

  باتری سپاهان
آمپر اوربیتال وان اتمی اوربیتال وان سیلور اوربیتال پریمیوم سوزوکی
35 600,000 620,000 670,000 650,000
45 700,000 710,000 770,000 740,000
50 670,000 690,000 760,000 730,000
55 710,000 730,000 810,000 780,000
60 770,000 790,000 860,000 830,000
60D 810,000 810,000 880,000 850,000
66 850,000 870,000 940,000 910,000
70 920,000 940,000 1,020,000 980,000
74 950,000 970,000 1,050,000 1,020,000
88 1,130,000 1,150,000 1,170,000 1,170,000
90 1,140,000 1,160,000 1,180,000 1,230,000
100 1,280,000 1,300,000 1,220,000 1,320,000
120 1,550,000 1,570,000 1,590,000 1,590,000
150 1,950,000 2,000,000 2,050,000 2,050,000
170 2,170,000 2,190,000 2,250,000 2,250,000
190 2,450,000 2,470,000 2,500,000 2,500,000
200 2,600,000 2,600,000 2,650,000 2,650,000

 

آمپر صبا باتری
50 550,000
55 590,000
60 640,000
60D 660,000
66 680,000
70 720,000
74 740,000
88 890,000
90 895,000
100 990,000
120 1,180,000
150 1,450,000
170 1,660,000
200 1,990,000

 

آمپر سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر
50 550,000
55 590,000
60 640,000
60D 660,000
66 680,000
70 720,000
74 740,000
88 890,000
90 895,000
100 990,000
120 1,180,000
150 1,450,000
170 1,660,000
200 1,990,000

 

آمپر باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری
35 620,000
45 710,000
50 690,000
55 730,000
60 790,000
62 810,000
66 870,000
70 940,000
74 970,000
88 1,150,000
90 1,160,000
100 1,300,000
120 1,570,000
150 2,000,000
160 2,190,000
190 2,470,000
200 2,600,000

 نظرات