1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اخبار اقتصادی
  4. اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی الزامی است

اعلام شماره شناسه خودروهای وارداتی الزامی است

2 اسفند 1395
  • 0

گمرک ایران از عدم ترخیص خودروهایی که شماره شناسه آن‌ها با اسناد و مدارک و بازرسی فیزیکی خودرو تطابق ندارد، خبر داد.

بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت، واردکنندگان خودرو باید شماره شناسه (VIN) خودروهای خود را در زمان تنظیم اظهارنامه اعلام کنند.

این سازمان با صدور بخش‌نامه‌ای تاکید کرده است که صاحبان کالا موظف به ارائه فایل حاوی شماره‌های شناسه خودروهای خود در زمان تنظیم اظهارنامه در EPL هستند.

از سوی دیگر، گمرک ایران نیز به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است که باید فایل حاوی این اطلاعات گرفته شود که اطلاعات مذکور از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود.

بنابراین در صورتی که تعداد و شماره‌های شناسه اعلام‌شده از سوی واردکننده با اسناد و مدارک و بازرسی فیزیکی خودروها تطابق نداشته باشد، امکان ترخیص خودروی مذکور وجود نخواهد داشت.

متن کامل بخش‌نامه گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور به شرح زیر است:

"ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۹۱۶۰/۲۱۰/۹۵ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ دفتر مقررات صادرات و واردات مبنی بر عدم امکان ترخیص و شماره‌گذاری خودرو در صورت عدم تطابق VIN با اسناد و بازرسی فیزیکی خودرو، به پیوست تصویر صورت جلسه تاریخ چهارم بهمن ۱۳۹۵ سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه پذیرش ثبت سفارشات خودرو ارسال و اعلام می‌شود برابر بند ۲ صورتجلسه مورد اشاره مقرر گردید:

۱. صاحبان کالا موظف به ارائه فایل حاوی شماره های VIN در هنگام تنظیم اظهارنامه در EPL هستند. تعداد و شماره‌های مذکور باید منطبق بر تعداد خودروی اظهارشده و شماره‌های مندرج در اسناد مربوطه باشد.

۲. اطلاعات مذکور از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ارسال می‌شود.

۳. سازمان توسعه تجارت موظف به انجام فرآیندهای کنترل داخلی و ارسال تایید به اطلاعات مذکور از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) به این سازمان است. "

منبع:ایران جیبنظرات