1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروهای آتی بازار
  4. مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

23 اردیبهشت 1396
  • 0

رنجرور ایووک هامان به زودی از سوی شرکت آرام خودرو ایرانیان با 4 تیپ در ایران عرضه خواهد شد ...

قیمت خودرو ایووک هامان حدود 380 میلیون تومان برآورد می‌شود.

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

مشخصات فنی خودرو :

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

فناوری مشترک در هر 4 تیپ:

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

آپشن مشترک در هر 4 تیپ:

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

جدول شماره 1 آپشن‌های موجود و قابل سفارش:

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

جدول شماره 2 آپشن‌های موجود و قابل سفارش:

 مشخصات کامل محصول جدید رنجرور ایووک هامان 2017 در ایران

منبع : ایران جیبنظرات