1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. مسابقات
  4. گزارش تصویری مسابقات ریس پیست آزادی

گزارش تصویری مسابقات ریس پیست آزادی

26 آذر 1396
  • 0
  • 4787

روز جمعه تاریخ 24 آذر ماه مسابقات ریس در پیست آزادی تهران برگزار شد

 مسابقات ریس پیست آزادی

 

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

 مسابقات ریس پیست آزادی

نتیج مسابقات ریس پیست آزادی به شرح زیر می باشد :


 مسابقات ریس پیست آزادی
نظرات