1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. نمایشگاه ها
  4. گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودروی شیراز

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه خودروی شیراز

24 خرداد 1393
  • 0

دومین روز از نمایشگاه خودرو شیراز در حالی برگزار شد که از یک سو تعداد بازدید کنندگان نسبت به روز اول بیشتر بود و از سوی دیگر برخی از شرکت های واردکننده و تولید کننده که روز اول نمایشگاه را از دست داده بودند توانستد به بازار رقابت باز گردند.

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاه

گزارش تصویری از دومین روز نمایشگاهنظرات