1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. افت کیفیت 17.2 درصدی خودروها در آخرین رده بندی کیفی

افت کیفیت 17.2 درصدی خودروها در آخرین رده بندی کیفی

14 شهریور 1394
  • 0

ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی در مردادماه نشان دهنده افت 17.2 درصدی میانگین نمره منفی خودروهای سواری در عیوب فنی و عملکردی طی مرداد نسبت به ماه قبل از آن بود. گزارش ارزیابی کیفی خودروها در مرداد 94 نشان می دهد در این ماه 99 درصد از تعداد خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبک:

در بخش سواری شاهد رشد 2 درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم که افزایش تولید خودروهای MVM110 و تیبا2 از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی هستند.

به طبع روند صعودی تولید خودروهای سواری در مرداد ماه، تعداد خودروهای ارزشیابی شده نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش یافت، به طوری که جمعاً 31 مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که 27 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 4 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.

در این ارزیابی، عیوب فنی و عملکردی شامل کدهای 1 (فنربندی، تعلیق و فرمان)، 2 (موتور و انتقال قدرت)، 3 (ترمز) و 4 (تجهیزات الکتریکی) می‌باشد. عیوب تزئینات و مونتاژی شامل کدهای 5 (تزئینات) و 8 (صداهای غیرعادی) می‌باشد. عیوب بدنه شامل کدهای 6 (بدنه) و 9 (نفوذ آب) و عیوب رنگ هم کد 7 هستند.

بر اساس جدول رده‌بندی کیفی خودروهای سواری، خودروی نیو مزدا3 محصول شرکت بهمن موتور در صدر و خودروی MVM110 محصول شرکت مدیران خودرو در انتها قرار دارند.

افت کیفیت خودروهای سواری در عیوب عملکردی

در بخش عیوب فنی و عملکردی، خودروهای سایپا X132 و سایپا X131 بیشترین نمرات منفی را کسب کردند. از طرفی شاهد افت کیفیت 17.2 درصدی میانگین نمره منفی خودروها در مرداد نسبت به ماه قبل از آن هستیم که عمدتاً مربوط به افزایش نمره منفی خودروهای پژو 405 خراسان و پژو 206 در این بخش است.

در بخش تزئینات و مونتاژ، خودروهای MVM110 و سایپا X131 پارس خودرو بیشترین نمرات منفی را به خود اختصاص دادند. در ضمن شاهد افزایش 4.2 درصدی میانگین نمره منفی این بخش در مرداد ماه نسبت به تیر ماه هستیم که از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند نزولی، مربوط به خودروهای سوزوکی گرندویتارا و پارس تندر است.

در بخش بدنه خودروهای سایپا X131 و سایپا X132 بیشترین نمرات منفی را کسب کردند، همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل روند صعودی 9.9درصدی را تجربه کرد که بیشترین تغییر مربوط به خودروهای کیا سراتو و سوزوکی گرندویتارا است.

در بخش رنگ، میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل 10.0 درصد بهبود یافت که عمدتاً مربوط به کاهش نمره منفی خودروهای پژو 405 تهران و رانا در این بخش است. همچنین خودروهای لیفان 620(1800) و لیفان X60 بیشترین نمره منفی را در بخش رنگ کسب کردند.

در نهایت، میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری نسبت به ماه قبل دستخوش تغییر نشد.

میانگین نمره منفی خودروهای سواری، نیومزدا بهترین و لیفان X60 بدترین

در نمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری، مشاهده می شود که نیو مزدا3 بیشترین درصد بهبود و لیفان X60 هم بیشترین درصد تنزل را داشته‌اند.

در بخش وانت نیز شاهد افت 12.7 درصدی تولید در مرداد در مقایسه با ماه قبل از آن هستیم که قطع تولید خودروی وانت وینگل تک کابین و کاهش تولید خودروهای وانت کارا تک کابین و وانت کارا دوکابین از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند نزولی هستند.

در گروه وانت از 10 مدل خودروی ارزشیابی شده، 2 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 8 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

بر اساس جدول رده بندی کیفی، وانت تندر ایران خودرو در صدر و وانت مزدا دوکابین هم در انتها قرار گرفته‌اند.

در نمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت در مردادماه مشاهده می کنیم که وانت وینگل دوکابین بیشترین درصد بهبود و وانت سایپا X151 هم بیشترین درصد تنزل را داشته‌اند.

در ارزیابی کیفی گروه وانت در مردادماه در سه بخش عیوب فنی- عملکردی، تزئینات- مونتاژ و رنگ میانگین نمره منفی به ترتیب 1.4، 7.9 و 4.5 درصد بهبود مشاهده می‌شود.

در این سه بخش به ترتیب وانت دیزل زامیاد، وانت وینگل دوکابین و وانت نیسان دوگانه سوز بیشترین نمرات منفی را کسب کردند. در بخش بدنه وانت کارا دوکابین بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داده است. همچنین میانگین نمره منفی بخش بدنه نسبت به ماه قبل 8.0 درصد افزایش یافت که غالباً مربوط به روند نزولی کیفیت وانت مزدا تک کابین است.

رشد 8.7 درصدی ایرادات مهم و اساسی

تعداد ایرادات مهم و اساسی در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن روند صعودی 8.7 درصدی داشته است که عمده دلیل این موضوع مربوط به افزایش تعداد این ایرادات در خودروی وانت دیزل زامیاد است.

در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت 0.7 درصد بهبود یافت، که عمدتاً مربوط به روند رو به رشد خودروی وانت وینگل دوکابین است.

گروه سنگین:

در بخش خودروهای تجاری مسافری در مرداد ماه مانند ماه قبل از آن، هیچ خودرویی ارزشیابی نشده است.

در بخش خودروهای تجاری باری شاهد رشد 18.4 درصدی تولید در مرداد نسبت به تیرماه هستیم که تولید مجدد کشنده ولوو FH500 و افزایش تولید کامیونت های ایسوزو NPR75Pو الوند از جمله عوامل اصلی در ایجاد این روند صعودی هستند. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای تجاری باری ساخت داخل می‌توان به تولید کامیون جدید ایسوزو FVR در شرکت بهمن دیزل اشاره کرد.

علی‌رغم روند صعودی تولید خودروهای این گروه در مردادماه، تعداد ارزشیابی این خودروها 1.9 درصد کاهش یافت، به طوری که از 7 مدل خودروی ارزشیابی شده، 5 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 2 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

در گروه کامیونت ها، ایسوزو NPR75در رده نخست قرار گرفت. در میان 3 مدل کامیون تولیدی، ایسوزو FVR در صدر قرار گرفت. در بخش کشنده هم 2 مدل خودرو تولید شد که کشنده ولوو FH500 در بالاترین رده قرار گرفت.

در نمودار روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن مشاهده می‌کنیم که کامیونت ایسوزو NPR75P و کامیونت الوند بیشترین درصد بهبود را داشته اند.

در 3 بخش عیوب تزئینات - مونتاژ ، بدنه و رنگ میانگین نمره منفی به ترتیب 9.6 ، 9.3 و 5.9 درصد بهبود داشت. در 3 بخش مذکور به ترتیب کامیونت الوند، کامیون بنز WH و کشنده ماز بیشترین نمرات منفی را کسب کردند.

در بخش عیوب فنی- عملکردی هم کشنده ماز بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داده است. همچنین میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل 31.3 درصد افزایش یافت. در نهایت، میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری روند رو به بهبود 7.8درصدی را تجربه کرد.نظرات