1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. بررسی قیمت انواع محصولات ایران خودرودر بازار و کارخانه - ۹ مرداد ۹۶

بررسی قیمت انواع محصولات ایران خودرودر بازار و کارخانه - ۹ مرداد ۹۶

9 مرداد 1396
  • 0

قیمت انواع محصولات ایران خودرو در بازار و نمایندگی ها اعلام شد. با بررسی قیمت ها در بازار آزاد مشاهده افزایش قیمت در یکی مورد از خودرو های ایران خودرو در بازار نسبت به هفته گذشته خواهیم شد . البته شایان ذکر می باشد در یکی دو مودرد هم شاهد کاهش قیمت ها هستیم . در مورد قیمت کارخانه ای محصولات هم تغییراتی را فعلا شاهد نیستیم .

 بررسی قیمت انواع محصولات ایران خودرودر بازار و کارخانه - ۹ مرداد ۹۶

قیمت انواع محصولات ایران خودرودر بازار و نمایندگی به شرح زیر است:

 بررسی قیمت انواع محصولات ایران خودرودر بازار و کارخانه - ۹ مرداد ۹۶نظرات