1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. خودروسازان داخلی
  4. اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

11 مرداد 1396
  • 0

به گزارش سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در تیرماه 1396 تعداد 87933 دستگاه خودرو تولید گردید که 99 درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولید داخل در این ماه، شامل 51 مدل خودرو در گروه سبک و 8 مدل در گروه سنگین می باشند.

 اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

جداول رتبه بندی کیفی کلیه خودروهای تولید شده در کشور :

 اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

 اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

 اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

 اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96

 اعلام جدید ترین لیست کیفی خودروهای تولیدی داخل توسط سازمان استاندارد – تیر 96نظرات