1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. پیش‌فروش عمومی با سود مشارکت 27 درصدی محصولات ایران‌خودرو

پیش‌فروش عمومی با سود مشارکت 27 درصدی محصولات ایران‌خودرو

3 مهر 1395
  • 0

شرایط پیش‌فروش عمومی مھرماه محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 27 درصدی ، از روز شنبه 95/07/03 لغایت 95/07/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد:

 پیش‌فروش با سود مشارکت 27 درصدی محصولات ایران‌خودرو

نکات مھم :
- در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

- در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

منبع:ایران جیبنظرات