1. خانه
  2. قیمت خودرو‌ها
  3. قیمت دانگ فنگ
  4. قیمت اچ 30 کراس
  5. قیمت اتوماتیک (نسل 1/1395-Present)

قیمت دانگ فنگ اچ 30 کراس اتوماتیک 1395-1398

آخرین بروز رسانی :6 اسفند 1398
  • قیمت کارخانه :admin.tip.pricestatus.
  • قیمت بازار :توقف تولید
اطلاعات فنی
نمایش بر اساس : 1397 1398
تاریخ قیمت کارخانه (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
قیمت بازار (تومان)
  • کمترین
  • بیشترین
site.month.list.farvardin

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

104,000,000 122,000,000
اردیبهشت

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 140,000,000
خرداد

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

0 140,000,000
تیر

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

122,000,000 133,000,000
مرداد

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

123,000,000 129,000,000
شهریور

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

123,000,000 129,000,000
مهر

قیمت کارخانه (تومان)

75,000,000 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

123,000,000 133,000,000
آبان

قیمت کارخانه (تومان)

0 75,000,000

قیمت بازار (تومان)

133,000,000 160,000,000
آذر

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

152,500,000 161,000,000
دی

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

160,000,000 167,000,000
بهمن

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 182,000,000
اسفند

قیمت کارخانه (تومان)

0 0

قیمت بازار (تومان)

0 0