1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - دی ماه 96

طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - دی ماه 96

30 آذر 1396
  • 0

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرایط پیش فروش عمومی (طرح فیروزه ای) دی ماه 96 به ھمراه تخفیف خرید محصول ایرانی و ھدیه ویژه ھمکاری در تولید از روز شنبه 96/10/02 لغایت 96/10/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

طرح پیش فروش  محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - دی ماه 96

شرایط ویژه بخشنامه :

تخفیف خرید محصول ایرانی صرفاً در صورت واریز نقدی مابه التفاوت نھایی در مھلت تعیین شده در دعوتنامه و دریافت خودرو پرداخت می گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه و یا انصراف قرارداد قابل ارائه نمی باشد.

ھدیه ھمکاری در تولید، صرفاً پس از صدور دعوتنامه و دریافت خودرو ارائه می گردد ؛ پرداخت این ھدیه در قراردادھای انصرافی نیز مشروط به صدور دعوتنامه می باشد .

در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تغییر شرایط ثبت نام (تمدید موعد تحویل) با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

- امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد

- در این بخشنامه، امکان صلح ( تا یک مرتبه ) فراھم می باشد.

زمان فعال سازی این بخشنامه: ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 96/10/02

طرح پیش فروش  محصولات ایران خودرو (طرح فیروزه ای) - دی ماه 96نظرات