1. خانه
  2. اخبار خودرو
  3. اطلاعیه ثبت نام و فروش خودرو
  4. فروش ایران خودرو
  5. طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو دیزل؛ مهرماه 1401

طرح جدید فروش محصولات ایران خودرو دیزل؛ مهرماه 1401

24 مهر 1401
  • 0

شرکت ایران خودرو دیزل، طرح ثبت نام و فروش محصولات خود را با قیمت قطعی از روز دوشنبه مورخ 1401 مهرماه 25 از ساعت 10 صبح آغاز خواهد کرد.

فروش محصولات شرکت ایران خودرو دیزل شامل محصول باری 1924 (شاسی باری L1924 ) کمپرسی 1924 (شاسی کمپرسی L 2624 )، باری 2624 (شاسی باری L 2624 ) و کمپرسی 2624 (شاسی کمپرسی LK 2624) از ساعت 10 صبح روز دوشنبه در سایت این شرکت و صرفاً به صورت اینترنتی انجام می شود.

خودرو  قیمت نهایی فروش (ریال) 
شاسی باری L1924  18,449,422,592
شاسی کمپرسی L 2624  25,131,376,197
شاسی باری L 2624  18,604,254,040
شاسی کمپرسی LK 2624  25,275,295,295

 

در طرح فروش این محصولات، سود مشارکت سالیانه در نظر گرفته نشده است. سود انصراف 10 درصد بوده و جریمه سالیانه تأخیر در تحویل 14درصد می باشد.

موعد تحویل در روش اول فروش، دی ماه 1401 و در روش دوم و سوم به ترتیب بهمن و اسفند سال جاری اعلام شده است.

 

طرح فروش 1924 باری

محصول  روش فروش (نقدی مرحله ای)  پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام) پیش پرداخت دوم  پیش پرداخت سوم پیش پرداخت چهارم
1924 باری روش اول 9,225,422,592 9,224,000,000 - -
روش دوم 4,612,000,000 4,612,000,000 -
روش سوم 2,306,000,000 2,306,000,000

 

طرح فروش 1924 کمپرسی

محصول  روش فروش (نقدی مرحله ای) پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام) پیش پرداخت دوم  پیش پرداخت سوم پیش پرداخت چهارم
کمپرسی 1924 روش اول 9,302,254,040 9,302,000,000 - -
روش دوم 4,651,000,000 4,651,000,000 -
روش سوم 9,303,254,040 2,325,000,000 2,325,000,000

 

طرح فروش 2624 باری

محصول روش فروش (نقدی مرحله ای)  پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام) پیش پرداخت دوم  پیش پرداخت سوم پیش پرداخت چهارم
باری 2624 روش اول 9,302,254,040 9,302,254,040 - -
روش دوم 4,651,000,000 4,651,000,000 -
روش سوم 9,302,254,040 2,325,000,000 2,325,000,000

 

طرح فروش 2624 کمپرسی

محصول روش فروش (نقدی مرحله ای)  پیش پرداخت اول نقدی (زمان ثبت نام) پیش پرداخت دوم  پیش پرداخت سوم پیش پرداخت چهارم
 کمپرسی 2624  روش اول 12,638,295,295 12,627,000,000 - -
روش دوم 12,639,295,295 6,318,000,000 6,318,000,000 -
روش سوم 3,159,000,000 3,159,000,000
 
منبع car.ir


نظرات