وی در ادامه اظهار کرد: ما در مقطع زمانی سال ۹۲ تا ۹۶ هیچ مشکلی در بازار خودرو نداشتیم و مردم می‌توانستند خودروی مورد‌نظر خود را خریداری کنند. وضعیت خودروسازان داخلی نیز خیلی خوب بود اما از سال ۹۶ و ۹۷ که واردات خودرو ممنوع شد، مشکلات نیز شکل گرفت. اکنون همه خودروسازان زیان انباشته دارند، به جایی رسیدیم که هم مردم ناراضی هستند و هم خودروسازان. نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کل واردات خودرو در بهترین حالت به ۱۰۰هزار تا هم نمی‌رسید، یعنی کمتر از ۱۰درصد نیاز داخلی کشور. این میزان واردات چه تاثیری روی خودروسازان داخلی ما داشت که این‌قدر نگران بوده و جلوی آن را گرفتیم؟ آیا برای بازگرداندن آرامش به جامعه نمی‌ارزد که خودرو وارد شود؟ وی در ادامه تاکید کرد: برای واردات کالایی مانند چای بالغ بر دومیلیارد دلار تخصیص می‌دهیم، درحالی که ۳۰۰میلیون دلار کافی بوده است، اما از طرف دیگر واردات کالایی مانند خودرو را پیچیده کرده و زمین و زمان را به هم می‌بافیم که این واردات به نفع کشور نیست. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: علت اینکه اکنون قیمت خودرو رو به کاهش است، این است که سال گذشته تولید خودرو افزایش یافته و به یک‌میلیون و ۳۰۰هزار خودرو افزایش پیدا کرد.